Přejít k hlavnímu obsahu

Domů

Videa a rozhovory

Všechny videa a rozhovory najdete v playlistu na našem  YouTube kanále

Pro mě osobně je svět umělé inteligence fascinující a jsem přesvědčen, že v budoucnu sehraje klíčovou roli v rozvoji našich krajů i veřejné správy. Je třeba, abychom byli připraveni, a právě proto jsme se jako Jihočeský kraj rozhodli pořádat první celostátní konferenci na toto téma s názvem „AI ve veřejné správě“.

Umělá inteligence nabízí již nyní spoustu možností napříč nejrůznějšími obory a pro příklady nemusíme chodit daleko. Jihočeský kraj společně s Horním Rakouskem pořádá soutěž startupů. V loňském roce byla, mimo jiné, oceněna firma, která pomocí umělé inteligence pomáhá v oblasti diagnostiky chorob ve zdravotnictví. Jako lékaře mě tato zpráva mimořádně těší a potvrzuje mé přesvědčení, že umělá inteligence nám otevírá nové perspektivy i v naší každodenní práci a v budoucnosti nám může usnadnit život. A když může umělá inteligence pomáhat ve zdravotnictví, jistě se najde cesta, jak může pomoci i ve veřejné a státní správě.

Věřím, že nám všem tato konference přinese nové podněty a impulsy, společně prozkoumáme, jak umělá inteligence formuje naši budoucnost a budeme hledat cesty, aby pro nás byla dobrým sluhou, a nikoliv zlým pánem.

 

MUDr. Martin Kuba

hejtman Jihočeského kraje

V rámci této unikátní konference „AI ve veřejné správě“ se chceme zaměřit na to, jak tato inovativní technologie může v budoucnu formovat naši veřejnou správu. U nás v Jihočeském kraji se snažíme vytvořit prostředí, kde vyřízení záležitostí není závislé na fyzické návštěvě úřadu. To je ovšem jenom začátek cesty. Na úřadech a v kancelářích existuje velké množství práce, které je možné pomocí některých procesů v rámci elektronizace či automatizace postupů nastavit tak, aby mohl úředník klientovi rychleji, účelněji a lépe pomoci.

S tím souvisí právě i v poslední době tolik diskutované téma digitalizace. Ta České republice chybí. Příkladem by mohla být oblast žádostí o sociální dávky nebo stavebního řízení. A kde není digitalizováno, nemá umělá inteligence z čeho brát. K tomu si připočítejme klasickou českou nedůvěru vůči novým trendům.

Byl bych rád, kdybychom si na konci naší konference mohli říct, že umělá inteligence je cestou, kterou můžeme jít. Abychom si definovali potřeby, ale i rizika s ní spojená. To vše směrem ke zjednodušení a zlepšení naší práce směrem k veřejnosti, pro kterou pracujeme.

 

JUDr. Lukáš Glaser

ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Jako náměstkyně hejtmana zodpovědná za oblast IT jsem přesvědčena, že umělá inteligence je klíčovým prvkem naší digitální transformace, technologického pokroku a moderní společnosti. Jejím cílem má být usnadnění práce našich IT specialistů, kteří se věnují přípravě programů, aby naše úřady mohly co nejlépe sloužit veřejnosti. Věřím, že elektronizace a umělá inteligence může zlepšit efektivitu naší práce, ale také otevřít nové možnosti pro naše občany, zjednodušit přístup ke službám úřadu a posunout ne jenom jižní Čechy, ale všechny kraje do digitálního věku.

Cílem této konference „AI ve veřejné správě“ je snaha změnit myšlení v hlavách lidí. A to jak vedoucích pracovníků, tak úředníků, kteří se často obávají, že je tento nový digitální nástroj může nahradit. Tak to ale není. Výhodu nebude mít umělá inteligence. Výhodu bude mít člověk, který se umělé inteligence nebojí a umí s ní pracovat. Tak jako před třiceti lety, kdy se v našich kancelářích objevily první stolní počítače.

 

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje

PROGRAM

Čtvrtek 4. dubna 2024

Čas Info
9:30 – 10:00 prezence
10:00 -10:20

zahájení konference

Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
Lukáš Glaser, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

10:25 – 10:45

Co je to AI a jak vznikla?

 • Představení tématu AI a jeho potenciálu
 • Krátký historický exkurz vývoje AI a jeho hlavních nástrojů
 • Představení v současnosti nejvíce využívaných nástrojů (např. ChatGPT)
 • Možnost integrace nástrojů AI do aktuálně obecně používaných SW

  Řečníci:

  Miky Škoda, popularizátor AI, inovátor ve vzdělávání
10:50 – 11:10

Jak se dívá Ministerstvo vnitra ČR na využití procesů v rámci elektronizace, digitalizace a automatizace procesů ve veřejné správě?

 • Využitelnost v praxi ve vztahu ke klientovi úřadu
 • Legislativní překážky zavádění moderních technologických postupů do fungování úřadů
 • Přípravné práce v rámci elektronizace a digitalizace úřadů
 • Plány budoucího využití moderních technologií

Řečníci:
Petr Vokáč, vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy, Ministerstvo vnitra ČR
Václav Koudele, zodpovědný za strategické projekty Microsoftu v České republice, na Slovensku a v regionu střední Evropy

11:10-11:20

prostor pro zodpovězení dotazů ze strany posluchačů

11:25 – 11:55

Jaké zkušenosti mají advokátní kanceláře Arrows s využíváním AI a jaké jsou zkušenosti ze soukromého sektoru využitelné pro činnost AI ve veřejné správě?

 • na co konkrétně využívá kancelář umělou inteligenci
 • jak zavádět umělou inteligenci do týmu, kde nejsou "ajťáci"
 • jak na výběr dodavatelů řešení, na co se ptát u ceny
 • rok s chatGPT při běžném provozu

Řečníci:

Petra Hučíková, výkonná ředitelka ARROWS ETL Global

11:55 – 12:05  prostor pro zodpovězení dotazů ze strany posluchačů
12:10 – 12:25

Deloitte

Téma: Od dat k rozhodnutí – AI jako nástroj veřejné správy

Vystupující:

Michal Čábela, ředitel oddělení řízení rizik, Deloitte Advisory s.r.o.
Jan Hejtmánek, poradenské služby, partner, Deloitte CE AI Institute Lead

12:30  ukončení dopolední části programu
12:30 - 14:00  pauza
14:00  zahájení I. odpolední části konference
14:10 – 14:40

Jak efektivně využít AI ve veřejné správě?

 • „AI nástroje ve veřejné správě“ úvodní prezentace k tématu
 • Jak a zda jsou využívány moderní technologie v každodenní činnosti úřadů
 • AI a rozhodování v přenesené působnosti 
 • Využití při formulaci návrhů podání vůči ostatním státním institucím apod. 
 • Pomoc při zpracování velkého množství údajů (varianta na smartcities - možnost zlepšit plánování, organizaci – např. svoz odpadu, osvětlení, MHD apod.) 
 • Využití moderních technologií při kontaktu s veřejností – voicebot, chatbot, průvodce webovými stránkami, navedení k formulářům apod.
 • Zapojení do PR a marketingových aktivit (tvorba stránek a jiných produktů)

Řečníci:

Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence

Lukáš Kačena, ředitel prg.ai

Petr Kohout, vedoucí právního oddělení, Odbor legislativně právní, Krajský úřad Středočeského kraje

Petra Stummer, Úřad vlády Dolního Rakouska, ředitelka odboru Informačních technologií zemského úřadu Dolního Rakouska 

14:40 – 14:50

prostor pro zodpovězení dotazů ze strany posluchačů

14:55 -15:25

Jaká jsou možná rizika využívání AI? 

 • Open data a jejich použití v praxi
  • Nebezpečí AI - možnost vygenerovat si falešné podklady (fotografie dokladů, generování falešných judikátů apod.)
 • Ochrana osobních údajů
 • Autorské právo
 • Datasety pro LLM (můžeme ovlivnit na čem se AI učí, tj. text, fotografie a videa, a jejich pravdivost a relevantnost)
 • Zabezpečení AI - šifrování, místní provoz apod. (riziko, pokud budu AI provozovat místně; musím zajistit, aby do toho nemohl zasáhnout nikdo zvenčí)

Řečníci:

Clemens Gruber, Head of Digital Transformation, Horní Rakousko

Petr Jirásek, místopředseda Výkonného výboru ENISA ECSC, předseda Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti, Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú.

Jakub Karfilát, advokát – specializuje se na AI a právo, obzvláště v kontextu zdravotnictví, pro kraje – jak zapojit AI do oblasti zdravotnictví, správy nemovitostí atd.

Vojtěch Stehel, rektor Vysoká škola technická a ekonomická, Č. Budějovice

Patrik Tesař, jednatel xyndata s.r.o.

15:25 – 15:35

prostor pro zodpovězení dotazů ze strany posluchačů

15:35 – 15:50

coffee break

15:50 – 15:55

zahájení II. odpolední části konference

15:55 – 16:10

shrnutí odpolední části programu

Řečníci:

Jan Kubáček, politolog, specialista na komunikaci veřejných institucí a efektivní způsoby rozhodování

Lukáš Kačena, ředitel prg. ai

16:10 – 17:30

Prezentace partnerů konference o zapojení AI do SW generovaných pro veřejnou správu nebo soukromý sektor

16:10 – 16:25

Anycoders

Téma: Jak AI mění vývoj software?       

Vystupující:

Jaromír Šetek, software developer, spolumajitel společnosti

16:26 – 16:46

Datlab s.r.o.                                 

Téma: Veřejné zakázky bezpečněji

Vystupující:

Jiří Skuhrovec, datový analytik a ekonom, vedoucí týmu zaměřeného na datové analýzy veřejných zakázek ve společnosti Datlab

16:47 – 17:02

Mama AI  

Téma: Generativní AI: Hlas budoucnosti ve státní správě

Vystupující:

Kuba Krchák, CEO a spoluzakladatel Telma AI a spoluzakladatel MAMA AI

17:03 – 17:18

XYNDATA

Téma: DevOps&MLOps pro průmysl, obchod a veřejnou správu

Vystupující:

Patrik Tesař, jednatel xyndata s.r.o.

17:18 -17:30 prostor pro zodpovězení dotazů ze strany posluchačů
17:30 ukončení prvního dne konference
19:30

společenský večer + networking

Gabriela Váchová, zástupkyně ředitele AJG

Pátek 5. dubna 2024

Čas Info
9:00 – 9:30

prezence

9:30 – 9:45

zahájení konference

Lukáš Glaser, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR

Aleš Seifert, ředitel Alšovy jihočeské galerie

9:45 – 10:00

shrnutí témat a diskusí prvního dne konference

Řečníci:

Jan Kubáček, politolog, specialista na komunikaci veřejných institucí a efektivní způsoby rozhodování

Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence

10:05 – 10:35

Praktické zkušenosti se zaváděním prvků AI v činnosti krajských a obecních úřadů 

 • Využívání AI a podobných nástrojů k vyšší efektivitě činnosti úřadů
 • Vytipování vhodných agend, kde by bylo možné AI a jiné nástroje nahrazující opakující se lidskou práci (např. RPA) nasadit
 • Řízená diskuze o nástrojích, které jsou využívány v rámci činnosti krajských úřadů
 • Zkušenosti s mírou elektronizace v rámci krajských a obecních úřadů

Řečníci:

Alexandr Bruna, vedoucí skupiny pro AI ve státní správě, Česká asociace umělé inteligence, zakladatel ydeal.ai

Lukáš Glaser, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Petr Kohout, vedoucí právního oddělení, Odbor legislativně právní, Krajský úřad

Středočeského kraje

Radovan Polanský, senior konzultant, společnost Simac Technik ČR, a.s.

Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMOČR

10:35 – 10:45

prostor pro zodpovězení dotazů ze strany posluchačů

10:50 – 12:00

Blok prezentací projektů krajských úřadů

10:50 – 11:05

Karlovarský kraj

Téma: Robotická automatizace procesů ve veřejné správě

Vystupující:

Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu, Krajský úřad Karlovarského kraje

Radim Adamec, úředník odboru kancelář ředitelky úřadu, Krajský úřad Karlovarského kraje

11:06 – 11:21

Plzeňský kraj

Téma: Inteligentní asistent s prvky umělé inteligence – analýza zdravotnické dokumentace

Vystupující:

Ladislav Lenc, odborný pracovník ve výzkumu na Katedře informatiky a výpočetní techniky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

11:22 – 11:37

Královéhradecký kraj

Téma: Výzkumná aplikace – Mapa dat s AI

Vystupující:

Radmila Velnerová, Odbor analýz, podpory řízení a kontroly / vedoucí odboru, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Realizační tým: Jakub Doležal, Tomáš Kubišta, Jakub Kyzr, studenti Univerzity Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra informačních technologií

11:38 – 11:48

Moravskoslezský kraj

Téma: Spolupráce umělé inteligence a softwarového robota na podatelně krajského úřadu

Vystupující:

Martin Vlček, interní auditor, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

11:48 – 11:58

prostor pro zodpovězení dotazů ze strany posluchačů pro celý blok prezentací projektů krajských úřadů

12:00 – 12:20

coffee break

12:25 – 14:00

Prezentace partnerů konference o zapojení AI do SW generovaných pro veřejnou správu 

12:25 – 12:45

Microsoft CEMA                                

Téma: Zvyšování efektivity ve veřejné správě pomocí umělé inteligence

Vystupující:

Petr Karásek, ředitel pro strategii low code technologií, Microsoft CEMA

12:46 – 13:01

Virtual Lab s.r.o.

Téma: Využití pokročilých technologií v praxi: VR/AR/AI

Vystupující:

Mirka Čejková, partner Virtual Lab s.r.o.

13:02 – 13:17

KPCS CZ s.r.o.

Téma: Umělá Inteligence: "Nadšení | Realita | Racionalita"                   

Vystupující:

Jaroslav Brandejský, ředitel pro marketing a řízení produktů a řešení

13:18 – 13:33

WEDOS Internet a.s.

Téma: Představení služby WEDOS Global (Protection)

Vystupující:

Josef Grill, zakladatel a ředitel společnosti WEDOS Internet, a.s.

13:49 – 14:00

prostor pro zodpovězení dotazů ze strany posluchačů

14:01 – 14:15

závěr konference, rozloučení

Lukáš Glaser, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

14:15

ukončení programu konference

Doprovodný program pro účastníky konference:

15:00   Exkurze v moderním datovém centru společnosti WEDOS Internet a.s.

Tato exkurze zavede návštěvníky do kanceláří, konferenční místnosti a do samotného srdce datacentra - datového sálu. Zde budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost vidět na vlastní oči zalití serveru do olejové lázně a dozví se, jak se takové servery v oleji chladí a co všechno datacentrum potřebuje pro svou provozuschopnost.

Změna programu vyhrazena.

AKTUALITY

04.04.2024

Hejtman Martin Kuba a ředitel krajského úřadu Lukáš Glaser zahájili konferenci, která hledá cesty k účelnému využití umělé inteligence ve veřejné správě

Konference Jihočeského kraje „AI ve veřejné správě“, odstartovala ve čtvrtek 4. dubna 2024 v prostorách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Do posledního místa zaplněný sál složený z řad předních odborníků na umělou inteligenci, zástupců samospráv a vedoucích zaměstnanců krajských úřadů či ministerstev přivítal hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba spolu s ředitelem krajského úřadu Lukášem Glaserem. Společnost jim dělala i umělá inteligence jménem Holly, vytvořená speciálně pro účely konference českobudějovickou společností Anycoders. Holly hovořila z obrazovky nad pódiem a svými postřehy doplňovala živého moderátora. Dokáže ho v budoucnu nahradit úplně? I to byla jedna z otázek, na kterou konference hledala odpověď.

„Umělá inteligence se v současnosti rychle vyvíjí a podle mého názoru to bude velká výzva pro lidstvo. Dosavadní pokrok totiž nezasahoval do oblasti lidského myšlení, emocí. Dnes poprvé na toto území vstupuje nový hráč-umělá inteligence. Stroj najednou ohrožuje místa, která vždy patřila jen lidem. Jsem rád, že pořádáme konferenci, na které se o tomto tématu můžeme otevřeně bavit. Za mě osobně je to věc, u které musíme být opatrní. Pokud hrozí, že na vás bude někdo mluvit hlasem, který znáte, že někdo vytvoří vaší virtuální realitu a ona bude v tom veřejném virtuálním prostoru neodlišitelná od vaší identity, může to lidstvo vystavovat velkým problémům. Na druhou stranu dokáže umělá inteligence shromažďovat velká data informací, což právě ve veřejné správě pomůže výrazně zefektivnit práci. Všechna možná rozhodnutí, rozsudky, problematika stavebního řízení atd. které vymýšlí spousta úředníků pořád dokola, by mohla zpracovávat umělá inteligence velmi efektivně,“ uvedl hejtman Kuba a znovu zopakoval, že bude velká výzva pro lidstvo zvládnout udržet umělou inteligenci tak, aby byla dobrým sluhou, a ne špatným pánem.  V žertu se proto Holly zeptal na výsledek krajských voleb, což umělá inteligence zodpovědět nedokázala. „Tak to má být. Naši budoucnost bychom měli pořád mít v rukou my, lidé. A umělá inteligence má zůstat nástrojem, který ulehčí naši práci,“ dodal hejtman.

Podchytit včas možnosti, které umělá inteligence nabízí. Tak, aby jihočeská veřejnost dostávala od úřadu ty nejlepší služby. Rychle a kvalitně. To je důvod, proč Jihočeský kraj konferenci „AI ve veřejné správě“ uspořádal. „Umělá inteligence je momentálně hojně diskutovaná. Každý den vlastně vidíte nějaké nové nápady, jak umělou inteligenci využít. Většinou je to ve sféře soukromé, já si ovšem myslím, že pokud to jde v soukromé sféře, tak není důvod, abychom ve veřejné sféře umělou inteligenci taky nemohli používat. Samozřejmě má to svá omezení a rizika. S ohledem na bezpečnost dat a podobně. Nicméně myslím si, že ten potenciál tu je a je značný. Zejména v oblasti služeb pro naše klienty. Už dneska se zamýšlíme nad tím, jakým způsobem přiblížit naše služby občanům s využitím umělé inteligence, snažíme se zefektivnit procesy a určitě zde je velké pole pro zpracovávání velkého množství dat a opakujících se činnosti, které by v budoucnu mohla dělat umělá inteligence,“ uvedl ředitel krajského úřadu Lukáš Glaser.

Na konferenci vystoupili nejen odborníci na umělou inteligenci, ale také zástupci úřadů i ministerstev, kteří AI již ve své činnosti využívají. Konference bude probíhat i v pátek 5. dubna 2024.

29.03.2024

Konference AI ve veřejné správě – uzávěrka registrací

Upozorňujeme, že konference „AI ve veřejné správě“ je otevřena pouze registrovaným účastníkům. Vzhledem k omezené kapacitě již není možné se registrovat.  Děkujeme za pochopení a těšíme se již příští týden 4. a 5. dubna v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou na viděnou na konferenci „AI ve veřejné správě“.

29.03.2024

Jihočeský kraj pořádá konferenci AI ve veřejné správě

Umělá inteligence. Je to hrozba? Nebo výhoda pro toho, kdo se jí nebojí a umí s ní pracovat? Odpovědi chce hledat velká celostátní konference, kterou ve dnech 4. a 5. dubna pořádá Jihočeský kraj v prostorách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Jejím cílem je podchytit výhody, které umělá inteligence nabízí a využít je v zefektivnění činnosti státní správy. "S ohledem na rychlý nástup umělé inteligence, jsme se začali zamýšlet nad tím, jak tyto inovativní metody zapojit do činnosti úřadů. Jsem toho názoru, že pokud to jde v soukromé sféře, musí to jít i ve sféře veřejné,“ řekl ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Lukáš Glaser.

Konferencí a seminářů na téma umělé inteligence už bylo mnoho. Žádná se ale zatím neuspořádala pro subjekty veřejné správy. Dveře tedy otevírá Jihočeský kraj. „Kraje mají díky personálnímu, technickému i finančnímu zázemí pro možné a zejména rychlé zapojení AI do své činnosti optimální podmínky,“ upřesnil Glaser. Jihočeský kraj už teď využívá dostupné moderní metody tak, aby mohl vytvořit moderní, efektivní a štíhlý úřad. Již v minulosti zapojil do své činnosti automatizaci procesů, snaží se o maximální digitalizaci jak dovnitř úřadu, tak směrem k veřejnosti. AI je tedy dalším stupínkem v procesu přetvoření úřadu v moderní a digitalizovaný subjekt.

„Umělá inteligence nabízí již nyní spoustu možností napříč nejrůznějšími obory a pro příklady nemusíme chodit daleko. Jihočeský kraj společně s Horním Rakouskem pořádá soutěž startupů. V loňském roce byla, mimo jiné, oceněna firma, která pomocí umělé inteligence pomáhá v oblasti diagnostiky chorob ve zdravotnictví. Jako lékaře mě tato zpráva mimořádně těší a potvrzuje mé přesvědčení, že umělá inteligence nám otevírá nové perspektivy i v naší každodenní práci a v budoucnosti nám může usnadnit život. A když může umělá inteligence pomáhat ve zdravotnictví, jistě se najde cesta, jak může pomoci i ve veřejné a státní správě,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Na konferenci vystoupí nejen odborníci na umělou inteligenci, ale také zástupci úřadů i ministerstev, kteří AI již ve své činnosti využívají. Témata jsou zřejmá: jak efektivně využít AI ve veřejné správě, jak zavést AI do týmu, jak na výběr dodavatelů řešení a na co se ptát u ceny, robotická automatizace procesů ve veřejné správě, ale také legislativní překážky zavádění moderních technologií včetně otázek ochrany osobních údajů a autorského práva. Přednášet bude například ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl, ředitel prg.ai Lukáš Kačena, ředitelka odboru Informačních technologií zemského úřadu Dolního Rakouska Petra Stummer nebo ředitel pro strategii low code technologií Microsoft CEMA Petr Karásek.

Výstupem konference budou konkrétní případy využití AI ve veřejné správě, nové inspirativní nápady na její využití a sdílení zkušeností mezi veřejnými institucemi. „Umělá inteligence je pro veřejnou sféru velkou příležitostí. Již nyní si dokážeme představit, že ji v některých činnostech při administrativním chodu úřadu můžeme bez větších problémů v blízké budoucnosti využít. Bude

to pak znamenat snížení administrativní zátěže zaměstnanců, lepší efektivitu práce a rychlejší vyřizování věcí. Těším se, že v budoucnu budeme využívat AI například i pro podporu správních činností a rozhodování, vyhledávání podkladů pro něj apod. To zase pomůže zlepšit naší rozhodovací činnost a odůvodňování správních rozhodnutí,“ uzavřel ředitel Glaser a dodal, že je důležité vždy zvážit i rizika spojená s umělou inteligencí, protože právní regulace se teprve tvoří. Zapojení AI do činností státní správy je proto třeba důkladně zvážit i s ohledem na bezpečností rizika a ochranu dat nebo osobních údajů. Podrobný program konference naleznete na: https://aivs.kraj-jihocesky.cz/#program

26.03.2024

Návštěvníky konference převezou shuttle busy

Na našem webu jsme právě zveřejnili jízdní řády shuttle busů, které vás budou během konference „AI ve veřejné správě“ převážet. V místě konání, tedy v Alšově jihočeské galerii, která je součástí zámku Hluboká nad Vltavou, není parkování možné. Proto jsme pro vás připravili možnost dopravy našimi shuttle busy. Nástupními místy jsou Centrální parkoviště, Hotel Podhrad, Parkhotel a Hotel Štekl. Tato doprava je pro návštěvníky konference zdarma.

 

Konkrétní časy naleznete na našem webu v menu Praktické informace.

06.03.2024

WEDOS je dalším partnerem konference „AI ve veřejné správě“. Nabídne úchvatnou podívanou

S radostí vám oznamujeme, že partnerem naší konference „AI ve veřejné správě“ se stala společnost WEDOS Internet a.s. Tato společnost je největším poskytovatelem webhostingových služeb v České republice. Přes jeho dvě privátní datacentra v Hluboké nad Vltavou teče přes 20 % českého internetu. Zaměřuje se na poskytování spolehlivých a dostupných hostingových služeb, domén, virtuálních a dedikovaných serverů a nově na kyberbezpečnost. Díky svému důrazu na certifikace, bezpečnost, rychlost a podporu zákazníků je WEDOS vyhledávaným partnerem pro malé koncové zákazníky, podnikatele, podniky a také státní instituce. Inovativní přístup a neustálé investice do technologického vývoje umožňují WEDOS nabízet špičkové služby s ohledem na ekologii.

V rámci doprovodného programu vám WEDOS během konference nabídne exkurze do svého moderního datového centra. Zavede vás do kanceláří, konferenčních místnosti, a hlavně do samotného srdce datacentra - datového sálu. Tam budete mít jedinečnou příležitost vidět na vlastní oči zalití serveru do olejové lázně a dozvíte se, jak se servery v oleji chladí a co všechno datacentrum potřebuje pro svou provozuschopnost.

23.01.2024

Konference „AI ve veřejné správě“ nabídne svým účastníkům dvě mimořádné výstavy

Alšova jihočeská galerie (AJG) nabídne během konference „AI ve veřejné správě“ svým účastníkům nevšední umělecký zážitek. Konference se koná v Zámecké jízdárně zámku Hluboká nad Vltavou, tedy v prostorech, které jsou hlavním sídlem Alšovy jihočeské galerie. Mimochodem, největší galerie na jihu Čech.

Během konference „AI ve veřejné správě“ se ve dnech 4. - 5. dubna 2024 všichni účastníci mohou těšit na dvě zajímavé výstavy. Tou první je Martin Gerboc – Oko za oko, zub za zub! Gerboc je umělec žijící a působící na Slovensku a v Čechách. Několik let působil i jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze. Zavede vás na cestu rozkošemi a torturami těla i ducha, cestu světem, který mohou prozkoumat jen ti, kteří jsou ochotni riskovat. Donutí vás, abyste viděli svět zcela jeho způsobem.

Druhá výstava se jmenuje Heptameron – Surrealismy a sen renesance. Symbolicky se koná při příležitosti výročí 100 let od publikování Prvního manifestu surrealistů, který napsal představitel francouzských surrealistů André Breton. Současně je také šedesátiletým výročím pro publikum nikdy neotevřené výstavy Imaginativní umění, kterou připravila Věra Linhartová a František Šmejkal v Alšově jihočeské galerii. Ta měla být prvním zhodnocením historického surrealismu, ale z politických důvodů byla zrušena.

Obě výstavy budou moci účastníci konference „AI ve veřejné správě“ navštívit zdarma.

15.01.2024

Jihočeský kraj pořádá unikátní konferenci zaměřenou na umělou inteligenci ve veřejné správě

Jihočeský kraj se v posledních letech intenzivně věnuje modernizaci svého úřadu, zejména v oblasti digitalizace a IT služeb. Tato snaha nyní vyústí v unikátní událost - konferenci o umělé inteligenci, elektronizaci a digitalizaci, moderních technologiích a automatizaci procesů ve veřejné správě. Konference „AI ve veřejné správě“ se uskuteční v termínu 4. - 5. dubna 2024 v prostorách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Účastníci budou mít příležitost setkat se a diskutovat se zástupci samospráv, veřejného sektoru, univerzit a firem, kteří se podílejí na vývoji nových technologií ve veřejné správě. Věříme, že zkušenosti a příklady dobré praxe z této konference, včetně pohledů na přístupy zavádění těchto moderních metod do řízení úřadů, mohou posílit vzájemnou spolupráci a přinést nové pohledy na modernizaci ve veřejné správě a přístupu k našim klientům, občanům.

REGISTRACE/REGISTRATION

PRAKTICKÉ INFORMACE

Alšova jihočeská galerie

Hluboká nad Vltavou 144, 37341 Hluboká nad Vltavou, Česko

Více informací k městu, kde se konference koná, naleznete zde:

Infocentrum Hluboká nad Vltavou: https://www.hluboka.cz/informace/infocentrum

Parkování: Zde najdete místa, kde můžete zaparkovat svůj vůz:  https://mapy.cz/s/jobusovefa

Upozorňujeme účastníky, že vjezd k Hotelu Štekl je možný pouze pro ubytované hosty, nebo na základě povolení, které vydává Městská policie Hluboká nad Vltavou.

ČTVRTEK 4. DUBNA

Nástupní místo Centrální parkoviště

9:00 -  10:00

Směr z Centrálního parkoviště - Hotel Podhrad - Parkhotel - Hotel Štekl a zpět

 

Nástupní místo Hotel Štekl

12:30 – 14:00

Směr od Hotelu Štekl - Parkhotel – Centrální parkoviště  - Hotel Podhrad a zpět

 

Nástupní místo Hotel Štekl

17:30 – 18:00

Směr od Hotelu Štekl - Parkhotel - Centrální parkoviště – Hotel Podhrad a zpět

 

Nástupní místo Parkhotel

19:00 – 19:30

Směr od Parkhotelu – Centrální parkoviště – Hotel Podhrad – Hotel Štekl a zpět

 

Nástupní místo Hotel Štekl

22:00 – 22:30

Směr od Hotelu Štekl - Parkhotel - Centrální parkoviště – Hotel Podhrad a zpět

 

PÁTEK 5. DUBNA

Nástupní místo Parkhotel

9:00 -  9:30

Směr od Parkhotelu – Centrální parkoviště – Hotel Podhrad – Hotel Štekl a zpět

 

Nástupní místo Hotel Štekl

14:30 – 15:00

Směr od Hotelu Štekl - Centrální parkoviště a zpět

 

PARTNEŘI


ARROWS ETL Global

ARROWS ETL Global je přední česká advokátní kancelář se specializací na umělou inteligenci, poskytující komplexní právní a daňové služby. Nabízíme jedinečnou kombinaci odborných znalostí a technologických inovací, které nám umožňují efektivně řešit právní výzvy spojené nejen s AI. S mezinárodním přesahem a pobočkami v Praze, Českých Budějovicích, Olomouci a Hradci Králové nabízíme globální služby s důrazem na lokální specifika. Naším cílem je poskytovat právní servis bez hranic, čímž podporujeme klienty v různorodých právních a obchodních výzvách včetně těch, které se týkají umělé inteligence.

Deloitte

V oblasti AI Deloitte nabízí expertní poradenské služby v oblasti implementace AI do klíčových segmentů řízení organizací, s primárním cílem zefektivnění, redukce nákladů nebo nahrazení chybějících lidských zdrojů. Mimo této oblasti se zaměřujeme také na zajištění bezpečného využití AI v rámci organizací, přičemž klíčovým aspektem naší práce je zajištění souladu s legislativními normami a prevence neautorizovaných pohybů dat.

Alšova jihočeská galerie

Alšova jihočeská galerie je jediné muzeum umění v Jihočeském kraji a patří k pěti největším institucím svého druhu v České republice. Uchovává umělecká díla od 13. století až po současnou tvorbu a svou sbírkou se řadí mezi nejvýznamnější české instituce. Funguje od roku 1953 a ve svém názvu nese jméno slavného jihočeského rodáka, malíře a ilustrátora Mikoláše Alše (1852–1913). Od roku 1956 je hlavním sídlem galerie neogotická jízdárna zámku Hluboká nad Vltavou, která slouží pro prezentaci pravidelných atraktivních výstavních projektů. Alšova jihočeská galerie má dále pobočky: Wortnerův dům v Českých Budějovicích, Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni a depozitární a edukační objekt Sparta v Českých Budějovicích. Návštěvníci si mohou vybrat ze širokého výběru odborných i popularizačních výstav, prezentujících vlastní sbírkové fondy i projekty vzniklé v kooperaci s externími kurátory a jinými galerijními a privátními subjekty. AJG kromě výstav pořádá ve svých prostorách celou řadu doprovodných programů – komentované prohlídky, workshopy, přednášky, koncerty, divadelní představení či filmové projekce.

Česká asociace umělé inteligence

Česká asociace umělé inteligence je největší celonárodní iniciativa podporující vzdělávání a rozvoj v oblasti umělé inteligence. S více než 100 korporátními členy se zaměřuje na převádění teorie do praxe, etické i morální aspekty spojené s rychlým vývojem technologií a popularizaci udržitelných způsobů použití AI. Asociace pořádá bezplatné webináře pro širokou veřejnost a velmi pečlivě monitoruje vývoj regulací včetně nařízení EU o umělé inteligenci. Cílem asociace je stát se přehlednou křižovatkou problematiky AI v České republice, na kterou se mohou obrátit jak firmy, tak subjekty veřejné správy.

Anycoders

Anycoders je českobudějovická společnost specializující se na vývoj digitálních řešení na míru. Inovace a progresivní technologie uplatňují jak ve vývoji webových stránek, tak v nástrojích pro automatizaci nebo integraci mezi systémy. Umělou inteligenci postupně implementují v různých podobách do nových projektů a pro ně samotné je každodenním nástrojem pro výrazné zefektivnění práce.

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora Největší podnikatelské sdružení na jihu Čech, které se pyšní dlouholetou tradicí již od roku 2001. Od té doby Jhk podporuje a rozvíjí podnikatelské prostředí v rámci 7 oblastních kanceláří. Díky tomu je blíže členským firmám, kterých je více než 1100. Jhk radí v otázkách souvisejících s podnikáním malým, středním a velkým firmám, včetně začínajících podnikatelů, pro které realizujeme oblíbenou sérii on-line webinářů Od nápadu k realizaci. Dále pak propojuje podnikatele i firmy napříč regiony ale i mezinárodně díky networkingovým akcím. Do svého portfolia řadí také vzdělávací semináře nejen pro veřejnost ale i dlouhodobější kurzy pro členy Jhk v rámci Jhk Akademie zaměřené na IT, manažerské a měkké dovednosti, cizí jazyky či ekonomiku a právo. Zástupcům firem pak radí v oblasti dotací, nabízí ale i exportní poradenství a pomoc při navázání nové spolupráce s partnery z okolních zemí, především pak z Rakouska a Německa. V rámci služeb Jhk nechybí ani pravidelný informační servis prostřednictvím informačních newsletterů a webu Jhk.cz. Snahou Jhk je i dlouhodobá podpora techniky, řemesel, IT dovedností a podnikavosti. Již několik let také spolupracuje s jihočeskými školami a zaměstnavateli s cílem zatraktivnit tyto obory a zvýšit tak počet kvalifikovaných absolventů. Podporujte i Vy #jihoceskepodnikani - www.jhk.cz

prg.ai

prg.ai je neziskový spolek založený roku 2019 s vizí proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence. Podporuje talenty a firmy, upevňuje vztahy mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou, buduje renomé Prahy v zahraničí a informuje veřejnost o přínosech i rizicích AI. Byl založen ČVUT v Praze, Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR s významným přispěním hlavního města Prahy. Tyto instituce také spolu se čtrnácti předními českými AI firmami tvoří členskou základnu spolku. Od roku 2023 je prg.ai hlavním spolupořadatelem akce Dny AI a AI Awards.

WEDOS

WEDOS je největším poskytovatelem webhostingových služeb v České republice. Přes jeho 2 privátní datacentra v Hluboké nad Vltavou teče přes 20 % českého internetu. Společnost se zaměřuje na poskytování spolehlivých a dostupných hostingových služeb, domén, virtuálních a dedikovaných serverů a nově zejména kyberbezpečnosti. Díky svému důrazu na certifikace, bezpečnost, rychlost a podporu zákazníků je WEDOS vyhledávaným partnerem pro malé koncové zákazníky, podnikatele, podniky a také státní instituce. Inovativní přístup a neustálé investice do technologického vývoje umožňují WEDOS nabízet špičkové služby s ohledem na ekologii.

Virtual Lab: Přední vývojové studio VR/AR/AI řešení

Virtual Lab je inovativní společnost, která se specializuje na vývoj a implementaci praktických řešení ve virtuální a rozšířené realitě včetně zapojování umělé inteligence (VR/AR/AI). Ověřené produkty - virtuální třída VR Edu Pack, tréninky lékařů a sester VR ICU®, nebo trénink kardiopulmonální resuscitace VR CPR - jsou úspěšně využívány v České republice i v zahraničí. Virtual Lab je důvěryhodným partnerem státní správy a neziskových organizací pro konzultace „best practice“ v oblasti VR. Spolupráce s univerzitami a vzdělávacími institucemi je klíčovou součástí mise podporovat osvětu pro smysluplné využívání pokročilých technologií v praxi.

Datlab

Datlab je česká firma specializující se na získávání, zpracování a analýzu dat. Primárně se soustředíme na sektor veřejných zakázek. Díky unikátní symbióze technologického a ekonomického know-how mají naše výstupy špičkovou kvalitu.

BAIB: Umělá inteligence pro Česko

BAIB je váš virtuální parťák, který mění způsob práce. Ať pracujete ve veřejné správě, podnikáte, jste kreativec nebo manažer, BAIB vám nabízí nástroje na míru pro generování obsahu, práci s dokumenty, multijazyčné výstupy, obrázky i nápady. Delegujte úkoly, brainstormujte, tvořte a získejte čas a energii na to, co vás skutečně baví. Jednoduchý, návykový. Zefektivněte procesy, buďte trendy a posuňte své aktivity na vyšší úroveň.

Naučíme AI

Váš průvodce světem umělé inteligence, kde výuka a inovace jdou ruku v ruce. Tato platforma poskytuje dynamické e-learningové kurzy a praktické materiály pro všechny, od začátečníků po pokročilé. Na základě analýzy přizpůsobíme kurz individuálně pro vaše oddělení či firmu. Online forma zajistí 100% flexibilitu časovým možnostem, zatímco pravidelné aktualizace vás udrží v přední linii technologického pokroku. Absolventi dokáží využít AI efektivně ve svém oboru, šetří čas a zvyšují produktivitu. Kontaktujte nás pro návrh na míru.

xyndata

xyndata je inovativní společnost zaměřená na zlepšování procesů a zavádění nových "robotických" procesů nejen v průmyslu, ale také v obchodě a veřejné správě. Naším cílem je nepřetržitý monitoring komplexních procesů v těchto oblastech a návrh a nasazení řešení, která ušetří finanční prostředky, zvýší transparentnost a zákaznickou spokojenost. Naše motto zní: "Klid na pracovišti". Součástí naší dodávky jsou LLM systémy, které pracují s trénovanými daty přímo na serverech u zákazníka a nedochází k odesílání dat mimo tuto infrastrukturu. Při implementaci náš tým spolupracujeme s velkými nadnárodními společnostmi.

MAMA AI

MAMA AI je dynamická a inovativní firma zaměřující se na vývoj produktů umělé inteligence (AI) v konverzačních technologiích, rozpoznávání i syntéze přirozeného jazyka, sémantickém vyhledávání a dalších. Tým MAMA AI pochází z výzkumného a vývojového střediska IBM Watson R&D AI Lab. Během posledních dekád se velkou měrou prací z České republiky zasloužil o vývoj klíčových světových technologií umožňujících stavbu AI produktů pro zákazníky na všech kontinentech. V mnoha případech byli pracovníci MAMA AI i součástí týmů, které tyto technologie na trhu implementovaly.

KPCS CZ

Technologická společnost KPCS CZ, oficiální partner pro implementaci Copilot pro Microsoft 365, se věnuje využívání AI technologií Microsoft pro transformaci podnikání. Jako "Digitální facilitátoři", nabízíme prémiová IT řešení, licenční služby CSP Microsoft, podporu 24/7 a spravované servisní služby. Náš tým tvoří zkušení konzultanti pro oblast AI, s expertními znalostmi portfolia Microsoft AI řešení. Jsme hrdí na naši schopnost přizpůsobit tyto pokročilé technologie jedinečným potřebám každé organizace, se kterou spolupracujeme. Jako Microsoft Partner roku v České republice je naším cílem pomoci představit potenciál AI a provést vás společnou cestou transformace. S KPCS CZ nezískáváte jen službu, získáváte partnera zavázaného k úspěchu vašeho podnikání.